Skolotāju saraksts

Elejas vidusskola Sandra Avota t. 29241096
Elejas vidusskola Oskars Tanana t. 27885242
Kalnciema pagasts vidusskola Artūrs Janušķevics t. 27075415
Staļģenes pamatskola Edīte Čakša t.
Staļģenes pamatskola Olga Fjodorova t. 26416706
Kalnciema vidusskola Sarmīte Belte t. 26003378
Kalnciema vidusskola Irita Kulmane t. 29433319
Vircavas vidusskola Sigita Roziņa t. 26827881
Teteles pamatskola Rimants Štopis t. 26402025
Teteles pamatskola Inga Bērziņa t. 26548040
Aizupes pamatskola Rita Immere t.
Līvbērzes vidusskola Sigita Lapiņa t. 26401950
Sesavas pamatskola Inga Striška t. 29669395
Šķibes pamatskola Lilija Kudrjavceva t. 27452374
Svētes pamatskola Jānis Naglis t. 20200601
Vilces pamatskola Vladimirs Saņuks t. 26216869
Garozas pamatskola Juris Jevsins t. 29257841
Salgales pamatskola Anita Uvena t. 26214410
Salgales pamatskola Raivis Duplinskis t. 29604712
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Antra Freiberga t. 28361291
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Aivars Liepa t. 26869340
Ozolnieku vidusskola Rasma Skruļa t. 29241096
Ozolnieku vidusskola Marina Cīrule t. 29181595