Jelgavas novada 6.sporta svētki  2015.gada 6.jūnijā Sesavas pagastā pie Sesavas pamatskolas.

Sacensību nolikums-  6.sporta svētku nolkums

Jelgavas novada Ziemas sporta spēles 16.01.2016 Staļģenes vidusskolā    Ziemas sporta spēļu 2016 nolikums