Vadības dokumenti
Sporta centra nolikums

Sporta centra nolikums (apstiprināts 2022. gada 30.jūnija lēmums Nr. 56)

Sporta attīstības programma 2017-2023.gadam.
Noteikumi
Citi dokumenti

Jelgavas novada sporta centrs ir reģistrēta ārstniecības iestāde ar kodu 090000063, vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta 1.stāvā. Sporta centrā ir medicīnas  un fizioterapijas kabinets, kas nodrošina sporta centra audzēkņu medicīnisko aprūpi