Kontakti

Jelgavas novada sporta centrs atrodas

Jelgavā,  Aviācijas ielā 8, telefons 63080848

e-pasts sports@jelgavasnovads.lv

Sporta centra direktors Vladislavs Beitāns t.26542486, e-pasts vladislavs.beitans@jelgavasnovads.lv

Direktora vietniece Inguna Čākure t.26542051, e-pasts inguna.cakure@jelgavasnovads.lv

Galvenais speciālists Daiga Rīgava t.29494369, e-pasts daiga.rigava@jelgavasnovads.lv

Galvenais speciālists Gerda Sirmā t.26516538, e-pasts gerda.sirma@jelgavasnovads.lv

Lietvede-sekretāre Dace Grantiņa, e-pasts dace.grantina@jelgavasnovads.lv

Sporta ārsts Ināra Raumane, t. 26736804, e-pasts inara.raumane@inbox.lv

Fizioterapeits Anna Vagale t. 27074663

Autobusa vadītājs Gunārs Stepanovs t.29326201

Autobusa vadītājs Ilmārs Tebe t.29525722