JNSC profesionālās ievirzes treniņi līdz 7.februārim

Valstī noteikts ārkārtas stāvoklis  līdz 7.februārim, kas nozīmē, ka arī JNSC  treniņu process turpinās ārā, vai individuāli iekštelpās,  ievērojot visus piesardzības pasākumus.

Āra apstākļos organizētajās nodarbībās – grupās līdz 10 cilvēkiem, uzsvars tiek likts uz audzēkņu  vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanu, visu fizisko īpašību attīstīšanu un pilnveidošanu.

Lai veiksmīgi šo laiku izturētu un audzēknim nodarbībā būtu viegli darboties , obligāts nosacījums ir izvēlēties pareizu apģērbu. Nav sliktu laika apstākļu, ja esi atbilstoši saģērbies. Tāpēc, aicinām vecākus (īpaši jaunāko grupu) sekot līdzi, lai bērns uz nodarbību ierastos garajā sporta tērpā, plānā cepurē, maiņas apavos un siltākā jakā, ko var novilkt pirms treniņa un uzvilkt pēc treniņa.

Lai audzēkņi nepazaudētu bumbas izjūtu, sporta spēļu treneri ir paredzējuši arī individuālās nodarbības sporta zālē – viens pret viens .  Tā ir iespēja katram audzēknim strādāt individuāli, uzlabojot savu personīgo meistarību. Informāciju par individuālo darbu  saņemsiet no sava grupas trenera.

Tāpat notiek arī individuālās nodarbības ārstnieciskajā vingrošanā, VFS un spēka vingrinājumos orientēšanās, vieglatlētikas un cīņas nodaļas audzēkņiem.