Jaunsvirlaukas pagasts

Jelgavas novada brīvā laika aktivitātes- Staļģenes vidusskolas sportistu apbalvošana

Brīvā laika aktivitāte “Prieks kustībā”

“Olimpiskās dienas 2021” sporta aktivitātes Staļģenes vidusskolā

Vladimirs Logins Vilkaste