Vadības dokumenti
Sporta centra nolikums

 Sporta centra nolikums (apstiprināts ar 2021.gada 28.jūlija JND lēmumu)

Sporta attīstības programma 2017-2023.gadam.
Noteikumi
Citi dokumenti

Jelgavas novada sporta centrs ir reģistrēta ārstniecības iestāde ar kodu 090000063, vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināta 1.stāvā. Sporta centrā ir medicīnas  un fizioterapijas kabinets, kas nodrošina sporta centra audzēkņu medicīnisko aprūpi