Svētes pagasts

Mārīte Valtere un Adriana Laura Indriksone

Inga Miķelsone- Leimane, Gustavs un Kristaps Leimaņi

Pasākuma “Jelgavas novada brīvā laika aktivitātes” Svētes pagasta aktīvākie un sportiskākie  iedzīvotāji: Vija Miķelsone, Juris Miķelsons, Sarmīte Ņikiforova, Ilze Jansone