Jelgavas novada brīvā laika aktivitātes (skrienot, soļojot, nūjojot vai braucot velosipēdu), “Individuālie orientēšanās treniņi” un “Latvijas kontūra Jelgavas novadā”

Jelgavas novada brīvā laika aktivitātes riteņbraukšanas un kājinieku maršrutos.

Aktivitātes notiek brīvi izvēlētā laikā no 2021.gada 11.novembra līdz 11.decembrim.

Aktivitātes notiek brīvi izvēlētā apvidū- riteņbraukšanas un kājinieku maršrutos  (nūjošanai, skriešanai un soļošanai).

Katru dienu var  reģistrēt tikai par vienu aktivitāti!

Svarīgākais ir aktivitātē piedalīties katru dienu!

Dalībnieki distanci var izvēlēties atbilstoši savai sagatavotībai un pašsajūtai, bet tās garumam ir jābūt kājiniekiem (vismaz 2 km) vai riteņbraucējiem (vismaz 8 km).

Dalībniekiem, kas vēlas pretendēt uz balviņām savam sporta darba organizatoram, trenerim (JNSC audzēkņiem) vai sporta skolotājam (Jalgavas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem) WhatsApp vai e-pastā līdz 12.decembrim jāiesūta atskaite! Atskaitē jānorāda vārds uzvārds, dzimšanas gads un distances atspoguļojuma apliecinājums.

Sacensības organizē Jelgavas novada sporta centrs. Galvenais tiesnesis Gerda Sirmā gerda.sirma@jelgavasnovads.lv  t.26516538

Apbalvos katra pagasta aktīvākos un sportiskākos aktivitātes dalībniekus!

Nolikums

Brīvā laika aktivitāte “Individuālais orientēšanās treniņš”

Jelgavas novada apvidus kartēs ir sagatavoti individuālā orientēšanās treniņa poligoni (sekojiet līdzi izmaiņām OK Alnis mājas lapā)

Ir pieejama 1.distance un arī karte ar visiem kontrolpunktiem. OK Alnis mājas lapā ir publicētas kartes, kuras iespējams izprintēt.  Karti ir arī iespējams paņemt starta vietā (karti starta vietā negarantējam, jo tās ir ierobežotā daudzumā).

Poligonā ir izvietoti treniņa  kontrolpunkti  ar piestiprinātiem krītiņiem ar kuriem uz kartes var izdarīt atzīmes (kontrolpunktu atrašanos mežā, ka arī krītiņus kontrolpunktu vietās negarantējam).

Ja ir vēlēšanās pretendēt uz balviņām, tad jāveic 1.distance un pavadīto laiku iespējams reģistrēt, augšuplādējot GPS ceļus nosūtot to savam sporta darba organizatoram vai arī OK Alnis mājas lapā pieejamajā tabulā ievadot prasīto informāciju. Aktīvākie distanču veicēji tiks apbalvoti. Pirmais rezultātu apkopojums par distancēm, kuras veiktas laika posmā no 1.novembra līdz 11.decembrim.

Sīkāka informācija:

 https://www.alnis.id.lv/raksts/2021-10-28/ok-alnis-trenini

Fiksē Latvijas kontūru Jelgavas novadā!

Valsts svētku nedēļā no 15.līdz 21.novembrim fiksē savās viedierīcēs Latvijas kontūru, skrienot, braucot ar divriteni vai nūjojot.

Dalībniekiem, kas vēlas pretendēt uz balviņām savam sporta darba organizatoram, trenerim (JNSC audzēkņiem) vai sporta skolotājam ( Jelgavas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem) WhatsApp vai e-pastā līdz 22.novembrim jāiesūta dalībnieka vārds, uzvārds un distances atspoguļojuma apliecinājums!

Nolikums